اصلاحیه تخفیف شهریه دانشگاه مجازی

تخفیف ۴۰ درصدی شهریه برای متقاضیان ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای اطلاعات بیشتر به وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی http:// vums.ac.ir  مراجعه نمایید.

فراخوان دانشگاه علوم پزشکی مجازی

تخفیف دروس دانشگاه علوم پزشکی مجازی

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم