بازدید انجمن علمی علوم تغذیه دانشکده بهداشت اوز از مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی گراش

در  آذر ماه  ۱۳۹۸ دانشجویان دانشکده بهداشت اوز با همکاری انجمن علمی علوم تغذیه،  بازدید علمی از مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی گراش به همراه ساسان امانت ،عضو هیات علمی گروه علوم تغذیه ، صورت گرفت .

در این بازدید چگونگی و شرایط کشت سلول ها ،اهمیت نبود آلودگی ، معیارهای انتخاب نمونه ،نحوه انجام تست های تشخیصی مولکولار برای بررسی اثر بخشی دارو و تعیین مقدار بهینه دارو و و نحوه منجمد کردن سلول ها توسط علی یار پیروزی ، سرپرست مرکز تحقیقات  بیان شد.

در ادامه نیز دکتر زینب کریمی در مورد کاربرد و نحوه کار با دستگاه هایی همچون اسپکتروفتومتر ،الایزا ،الکتروفورز افقی و همچنین نحوه تهیه و کار با ژل آگارز و دستگاه ژل داک توضیحات لازم را ارائه کردند . 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.