بازدید معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان از خوابگاه های دانشکده بهداشت اوز

    به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت اوز در روز دوشنبه ۱۲خرداد ماه ۹۹ دکتر زهرا کشتکاران معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان با همراهی   فروغ مظلومی مدیر فرهنگی دانشجویی و اسداله فاتحی کارشناس فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان  از خوابگاه ها ی دانشکده بهداشت اوز بازدید نمودند و از نزدیک در جریان امور خوابگاه ها قرار گرفتند تا شرایط مناسب را برای بازگشایی ،ورود و اسکان دانشجویان در خوابگاه ها فراهم گردد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم