برگزاری جلسه انجمن علمی بهداشت اوز

در تاریخ ۱۴ مهر ۹۸ ،جلسه اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی دانشکده بهداشت اوز با حضور مهندس علی پرویزی مهر استاد مشاور فرهنگی دانشجویی دانشکده بهداشت، سارا بستانی کارشناس مسئول انجمن علمی دانشکده علوم پزشکی لارستان و جهان بذرافشان ، دبیر شورای کمیته نظارت بر انجمن علمی دانشکده بهداشت اوز برگزار شد .

در این جلسه اعضای پس از معارفه اعضا و دبیران هر سه انجمن علمی رشته های بهداشت عمومی ،مهندسی بهداشت حرفه ای و علوم تغذیه  آیین نامه های اجرایی توضیح داده شد و دستورالعمل برگزاری کارگاه ها ، بازدیدها و همایش ها بیان شد .پس از آن اعضا به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود پرداختند . و در انتها نیز از اعضای فعال انجمن علمی در سال های قبل با اهدای هدیه ای  قدردانی به عمل آمد .

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم