برگزاری جلسه بسته های تحول و نوآوری در دانشکده بهداشت اوز

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان  در روز سه شنبه مورخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸ جلسه ی بسته های تحول و نوآوری آموزش پزشکی در دانشکده بهداشت اوز با حضور دکتر زهرا کشتکاران  معاونت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ، دکتر محمدرضا زارع رییس دانشکده بهداشت اوز، دبیر بسته ها ی تحول و نوآوری و جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان  در سالن رازی برگزار گردید.

در این جلسه عملکرد و اقدامات صورت گرفته  در راستای بسته تحول گزارش شد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم