برگزاری کارگاه پروپزال نویسی


  در روز شنبه تاریخ دهم و یکشنبه یازدهم دی ماه کارگاه پروپوزال نویسی از طرف کمیته تحقیقات دانشجویی با حضور دکتر راضیه ذوالقدر برگزارگردید. هدف از این کارگاه افزایش آگاهی و پیشرفت دانشجویان در زمینه پژوهشی بوده است. در این کارگاه دانشجویان با اصول پروپوزال نویسی آشنا گردیدند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم