برگزاری کارگاه پیشگیری و شناخت ویروس کرونا در دانشکده بهداشت اوز

در اسفند ماه ۱۳۹۸ در راستای پیشگیری  وشناخت ویروس کرونا،کارگاه  آموزشی با حضور مدرسین گروه علوم تغذیه دکتر سمیه یوسایی، بهداشت محیط  مهندس زهره بریزی و بهداشت عمومی دکتر  راضیه ذوالقدر برای کلیه کارکنان دانشکده برگزار گردید  و تمام نکات پیشگیری  از لحاظ رعایت بهداشت فردی،بهداشت محیط  در خوابگاه ها  و روش کاربردی جهت تقویت سیستم ایمنی بدن ارائه و به سوالات آنها پاسخ داده شد.

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم