بزرگداشت روز کارمند و تقدیر از کارمندان دانشکده بهداشت اوز

در  چهارم شهریور ماه ۹۹ ریاست دانشکده دکتر اقبال سخاوتی به همراه  آیدا امیری کارشناس فرهنگی دانشکده در محل کار پرسنل حاضر شده و این روز را تبریک و از آنها تقدیر و تشکر بعمل آمد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم