تمدید ثبت اطلاعات و مستندات در سامانه انتقال و میهمانی

با عنایت به درخواستهای متعدد دانشگاهها و دانشجویان مبنی بر عدم ثبت اطلاعات و مستندات در سامانه انتقال و میهمانی، سامانه مذکور از روز یکشنبه مورخ ۱۸/۳/۹۹ لغایت پایان روز اداری شنبه ۲۴/۳/۹۹ فعال خواهد گردید. لازم به ذکر است این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد گردید.

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم