تمدید زمان ثبت نام و ویرایش در سامانه های نقل و انتقال و میهمانی

قابل توجه دانشجویان گرامی:

زمان ثبت نام و ویرایش در سامانه های نقل و انتقال و میهمانی از تاریخ ۹۹/۴/۴  لغایت ۹۹/۴/۱۴ تمدید می گردد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم