خرید و نصب دستگاه اندازه گیری ذرات هوا به مبلغ ۳ میلیارد

خرید و نصب دستگاه اندازه گیری ذرات هوا به مبلغ ۳ میلیارد
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان : دانشکده بهداشت اوز موفق به خرید یک دستگاه اندازه گیری ذرات هوا PM) ( به ارزش ۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی از شرکت FAI ایتالیا گردید.
این دستگاه جهت اهداف آموزشی رشته بهداشت محیط برای اندازه گیری ذرات آلاینده هوا با قطر ۱۰ و ۲٫۵ میکرون بوده که جهت نمونه برداری های محیطی کاربرد دارد ،همچنین میتواند سبب توسعه ،کارآفرینی و درآمدزایی مفید واقع گردد.
این دستگاه به همراه دیگر تجهیزات آزمایشگاه میتواند گامی بزرگ در جهت ارتقا با صنعت در منطقه لارستان برداشته شود.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم