قابل توجه دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر

به اطلاع می رساند در راستای طرح تکریم ارباب رجوع، سامانه «ارتباط نزدیک»  به آدرس اینترنتی  http://vsa.behdasht.gov.ir  راه اندازی و دردسترس شما دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر قرار گرفته تا ضمن خودداری از مراجعه خصوصی به وزارت، سوالات خود را از طریق سامانه مذکور ارسال و پیگیری نمایید. 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم