قابل توجه کلیه دانشجویان:

جهت آموزش مجازی به سامانه نوید آدرس:   larums.vums.ac.ir   وارد شده و از دکمه نوید استفاده نمایید. کد کاربری شما:

 email .com@ شماره دانشجویی  رمز عبور: ۱۲۳۴۵۶

 در صورت فراموش کردن کد کاربری و یا رمز عبور با واحد آموزش دانشکده بهداشت ۵۲۵۱۸۳۴۵ تماس بگیرید.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم