نام و نام خانوادگی: راضیه ذوالقدر

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

سمت: معاون آموزشی دانشکده بهداشت اوز

شماره تلفن: ۵۲۵۱۸۳۴۵-۰۷۱

email: raziezolghadr@yahoo.com

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم