پوستر فراخوان ثبت نام و پذیرش دوره تاب آوری کسب و کارهای دانش بنیان در شرایط عدم قطعیت

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم