معرفی کتابخانه

دانشکده بهداشت اوز

ردیف عنوانمیزان/تعداد
۱مجموعه زیربنای کتابخانه۸۰ مترمربع*
۲تعداد صندلی مطالعه۲۴ عدد*
۳تعداد رایانه۱۰ عدد
۴تعداد منابع غیرکتابی به تفکیک نوع
کتاب‌های الکترونیک ۱۸۰۰۰ جلد، بارکدخوان ۱ عدد، دستگاه پرس ۱ عدد، منگنه‌زن سایز بزرگ ۱ عدد، پرینتر ۱ عدد
۵تعداد اعضای فعال۲۵۰ نفر
۶تعداد کتاب۷۵۰۰ نسخه
۷تعداد کتابدار۱ نفر

بخش‌های کتابخانه:

  • بخش کتب لاتین
  • بخش کتب فارسی
  • بخش نشریات فارسی، لاتین و الکترونیک
  • بخش اینترنت
  • سالن مطالعه

تبصره ۱٫ مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتی بر حسب شرایط و با صلاحدید مسئول کتابخانه قابل تغییر می باشد. تبصره ۲٫ مدت زمان امانت منابع پر مراجعه و یا درسی بنا به تشخیص مسئول کتابخانه و طبق خط مشی جاری کتابخانه ممکن است تغییر کند.  منابع زیر امانت داده نمی شوندالف. کتابهای مرجعب. مجلات چاپی لاتینج. پایان نامهد. کتابهای رزرو شدهافراد در صورت عضویت در کتابخانه واحد مربوطه با رعایت شرایط زیر، می توانند از منابع سایر کتابخانه های وابسته به دانشکده استفاده نمایند:الف. اولویت استفاده و امانت از منابع هر کتابخانه با اعضا همان کتابخانه می باشد و کاربر در ابتدا موظف به تهیه منابع از واحد خود می باشد.ب. کتابخانه هیچگونه تعهدی نسبت به ارائه فضای مطالعه و سایر امکانات به اعضا سایر کتابخانه ها ندارد. جریمه دیرکرد تاخیر به مدت ۷ روز برای هر منبع امانتی روزانه مبلغ ۳۰۰۰ ریال جریمه محاسبه خواهد شد.تاخیر بیش از ۷ تا ۱۵ روز برای هر منبع امانتی روزانه مبلغ ۲۰۰۰ ریال محاسبه خواهد شد.تاخیر بیش از ۱۵ روز برای اولین بار اخطار و پس از ۱۵ روز منجر به تعلیق و عدم سرویس دهی به مدت ۲ ماه خواهد شد، بدیهی است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جریمه از امانت گرفتن کتاب محروم خواهد شد.در صورت تکرار دیرکرد بیش از سه نوبت، امانت گیرنده به مدت یک نیمسال تحصیلی از عضویت کتابخانه محروم خواهد شد و در صورت تکرار کارت عضویت فرد باطل می شود.

تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زیر می باشد:

تعداد منبعمدت امانتاعضا
۶ جلد۱۵ روزکادر آموزشی
۴ جلد۷ روزدانشجویان
۲ جلد۷ روزکارکنان