ساعت کار کتابخانه

دانشکده بهداشت اوز

ساعت کار کتابخانه :

شنبه تا چهار شنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۴۵

پنج شنبه ها تعطیل می باشد .