تماس با ما

دانشکده بهداشت اوز

چشم انداز

چشم انداز بلند مدت کتابخانه دانشکده بهداشت اوز، برخوردار از جایگاه معتبر در بین کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی جهان می باشد. مچنین در سالهای اخیر دامنه خدمات این مجموعه از جمع آوری منابع چاپی فرار رفته تا امکانات مجازی و دیجیتالی اعم از پایگاههای علمی و کتب و مجلات الکترونیکی را در اختیار دانشجویان قرار می دهد و فعالیتهای آموزش و پژوهش نیز در آن جریان یافته است.

اهداف کتابخانه:

  • ایجاد بستری مناسب برای افرادی که علاقه مند به آموزش خود می باشند در جهت ارتقاء علم و فرهنگ؛
  • تمرکز منایع اطلاعاتی و ایجاد تسهیلات دسترسی به آنها در جهت ایجاد یک کتابخانه نمونه؛
  • کمک به برنامه درسی در سطح وسیع تر برای کمک به تحقیقات و دروس در سطح عالی و تخصصی؛
  • کمک به تحقیقات و کادر آموزشی در سطوح عمیق ، گسترده و تخصصی درجهت القاء و اعتلای فرهنگ مطالعه و تحقیق؛  

معرفی و تاریخچه کتابخانه:

کتابخانه دانشکده بهداشت اوز در سال ۱۳۹۱ و همزمان با تاسیس دانشکده شروع به کار نمود.در حال حاضر کتابخانه با زیربنای ۸۰منر مربع در حال فعالیت میباشد. کتابخانه دارای ۹ سیستم فعال جهت استفاده دانشجویان و اساتید میباشد. کتابخانه دانشکده ۱۸۰۰۰عنوان کتاب الکترونیک در رشته های مختلف را دارا است.

کتابخانه بصورت قفسه باز اداره می شود و رده بندی کتب در قفسه ها به روش NLM  جهت کتب پزشکی و رده بندی LC جهت کتب غیر پزشکی می باشد. تمامی اطلاعات کتابشناختی منابع از طریق نرم افزار کتابخانه ای کوها و پورتال آن، به صورت online قابل جستجو گردیده است.