پرسش از کتابدار

دانشکده بهداشت اوز

خواهشمند است است سوال یا پیام خود را در فرم زیر وارد کنید.

***در صورت نیاز به پاسخ، لطفاً شماره تماس و آدرس پست الکترونیک خود را مرقوم بفرمایید.

  • نام:             نام خانوادگی:

لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید.

  • شماره همراه:

لطفاً شماره همراه خود را وارد کنید.

  • پست الکترونیک(ایمیل):*

لطفاً ایمیل خود را وارد کنید.

  • عنوان پیام:*
  • متن پیام:*