دانشکده بهداشت اوز

دانشکده بهداشت اوز

فرآیند کارشناسی گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاه

file name : final-report-evaluation-process.pdf
file size : 498 KB
دانلود

فرآیند تصویب، و برگزاری همایشهای درون دانشگاهی – بین دانشگاهی داخلی و بین المللی

file name : farayand-tasvib-bargozari-hamayesh.pdf
file size : 404 KB
دانلود

فرآیند شرکت اعضای هیأت علمی در کنگره های خارج از کشور

file name : farayand-sharkat-dar-kongerehaye-khareji.pdf
file size : 329 KB
دانلود

فرایند مربوط به پرداخت هزینه تشویقی مقالات

file name : farayand-pardakht-tashvighi-maghalat.pdf
file size : 578 KB
دانلود

فرایند کارشناسی، تصویب و حمایت از تألیف و ترجمه کتاب دانشکده علوم پزشکی لارستان

file name : farayand-karshenasi-v-tasvib-kotob.pdf
file size : 344 KB
دانلود

فرآیند انتخاب پژوهشگر برتر

file name : farayand-entekhab-pezhoheshgar-bartar.pdf
file size : 331 KB
دانلود

فرایند بررسی طرح های پژوهشی در کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی لارستان

file name : farayand-barresi-tarhaye-pejoheshi-dar-komite-akhlagh.pdf
file size : 354 KB
دانلود

فرآیند بررسی درخواست اعضای هیأت علمی برای استفاده از فرصت مطالعاتی

file name : farayand-barresi-darkhast-estefade-az-forsat-motaleati.pdf
file size : 618 KB
دانلود