دانشکده بهداشت اوز

دانشکده بهداشت اوز

اولویت های پژوهشی دانشکده بهداشت اوز (۱۳۹۸)

file name : -های-پژوهشی-98.pdf
file size : 199 KB
دانلود

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان مقاطع بالاتر

file name : aeennameh-tashel.pdf
file size : 894 KB
دانلود

آیین نامه بنیاد ملی نخبگان

file name : aeennameh_bonyade_nokhbegan.pdf
file size : 1 MB
دانلود

آیین نامه وجین

file name : -نامه-وجین.pdf
file size : 332 KB
دانلود

آیین نامه کتابخانه

file name : -نامه-کتابخانه.pdf
file size : 72 KB
دانلود

تخلفات و تنبیهات

file name : takhalof1.pdf
file size : 706 KB
دانلود

فعالیت های شورای انضباطی دانشجویی

file name : faliat_enzebati.pdf
file size : 382 KB
دانلود

شورای انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران

file name : enzebat.pdf
file size : 1 MB
دانلود

قوانین و مقررات آموزشی و انضباطی

file name : regulation2.pdf
file size : 469 KB
دانلود

آیین نامه پوشش و اخلاق حرفه ای

file name : regulation.pdf
file size : 454 KB
دانلود

آیین نامه اسکان

file name : aeein_eskan.pdf
file size : 296 KB
دانلود

دستورالعمل اجرایی استفاده از تسهیلات اعطایی بنیاد علوی

file name : bnyad-alavi.pdf
file size : 98 KB
دانلود